Geschiedenis

Het exacte stichtingsjaar van deze boerderij is nog niet bekend. Waarschijnlijk is dit geweest in het laatste kwart van de 18e eeuw. De oudste acte die is gevonden dateert van het jaar 1798. Destijds is de boerderij gekocht door Berend Oonk (= Berend Oostendijk) en zijn vrouw Jenneken Bloemendal voor fl. 900,- van Markelose koster/voorzanger en onderwijzer Hendrikus Warmelink.

Opvolgende eigenaren van Oostendijk:

Meester Kwak

Hendrikus Warmelink, schoonzoon van Kwak

1798: familie Oonk eigenaar van de boerderij

1825: familie Wissink, omvang van de boerderij was 5 hectare

1878: familie Top uit Lochem kocht de boerderij met 5,5 hectare grond. In 1879 werd het oude huis gesloopt en vervangen door nieuwbouw.

1898: weduwe Top verkocht de gehele boerderij. De gebouwen met 3 hectare werd verkocht aan Klein Heerdink op Straalman. De overige grond raakte versnipperd over 6 verschillende kopers in de buurt.

1904: Hendrik Jan Groothaar, afkomstig van Diekjan aan de Rietdijk, kocht de boerderij met 3,5 hectare grond van Klein Heerdink. Een jaar later kocht Groothaar ook de boerderij Coeverden/Koevers/Kovers met 3,5 hectare grond van de laatste bewoner Berend Hendrik Lodeweges.

1929: schoonzoon Dirk Jan Hargeerds, afkomstig van Rietman in de Achterhoek, bracht 1,5 hectare mee, zodat de boerderij 11,5 hectare omvatte.

1955: jongste zoon Jan Hendrik & Tineke Hargeerds werden opvolger op de boerderij.

2003: Wim & Janet Hargeerds zijn op dit moment opvolger van Jan Hendrik & Tineke Hargeerds. De huidige omvang van de boerderij is 34 hectare grond, 60 melkkoeien en 50 stuks jongvee.

Met dank aan: “Stichting Heemkunde Markelo”